Info

Hea näituse külastaja

kommunismiohvrite memoriaali asukoha ja ideekavandi konkursitööde rändnäitus maakonnakeskustes ja internetis www.arhliit.ee/memoriaal on korraldatud sel eesmärgil, et tutvustada konkursile esitatud ideid laiemale avalikkusele ja kutsuda külastajaid näitusetöid kommenteerima.

Palume nii internetis kui näitustel kohapeal kommenteerida näitusetöid ja memoriaali rajamise võimalusi. Kultuuriministeerium edastab valitsusele arutamiseks võistluse tulemused koos kommentaaridega. Lõpliku otsuse memoriaali rajamise osas teeb Vabariigi Valitsus.

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile korraldas Kultuuriministeerium koostöös Eesti Arhitektide Liiduga 2011. aastal avaliku konkursi kommunismiohvrite memoriaali asukoha ja ideekavandi leidmiseks.

Kommunismiohvrite memoriaali ideekonkursile laekus kokku 66 võistlustööd. Esitatud tööd vaatas läbi žürii, kuhu kuulusid Kultuuriministeeriumi, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse, Eesti Maastikuarhitektide Liidu ning Eesti Kunstiteadlaste Ühingu esindajad. Žürii hindas töid lähtuvalt idee kandvusest, kohaspetsiifilisusest ja teostatavusest. 

Žürii hindas ideevõistlust õnnestunuks. Kuna ideekonkursi võistlustingimuste kohaselt anti osavõtjatele nii memoriaali asukoha, maksumuse kui selle sisulise ja vormilise mõtestamise osas vabad käed, leidus konkursile laekunud ideede hulgas väga erinevaid lähenemisviise memoriaali mõistele.

2011. aastal eksponeeriti võistlustöid Tallinnas Eesti Arhitektuurimuuseumis.

2012. aastal eksponeeritakse näitust Haapsalus, Pärnus, Põltsamaal, Põlvas, Viljandis, Tartus, Rakveres ja Jõhvis. 2013. aastal jätkub näitus Märjamaal, Kärdlas, Kuressaares, Valgas, Võrus ja Paides.

Žürii koosseisu kuulusid:

Ragnar Siil (žürii esimees), Kultuuriministeerium
Laila Põdra, Kultuuriministeerium
Peeter Pere, Eesti Arhitektide Liit
Tiit Trummal, Eesti Arhitektide Liit
Heie Treier, Eesti Kunstiteadlaste Ühing
Karin Bachmann, Eesti Maastikuarhitektide Liit
Vergo Vernik, Eesti Kujurite Ühing
Sekretär: Pille Epner, EAL projektijuht

Lisainfo:

Yoko Alender
Arhitektuurivaldkonna projektijuht
yoko.alender@kul.ee
5101387