EESTI ARHITEKTUURIVALDKONNA KOMMUNIKATSIOONIKAVA
AASTATEKS 2011–2015

KAVA

LÜHENDID

SISSEJUHATUS

VISIOON AASTAKS 2015

1. ÜLEVAADE HETKEOLUKORRAST JA SITUATSIOONIANALÜÜS

1.1. ARHITEKTUURIVALDKONNA JA EHITATAVA KESKKONNA KAVANDAMISE ÜLESEHITUS NING OSAPOOLED
1.2. KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSED ARHITEKTUURIVALDKONNAS JA MEEDIAKAJASTUS
1.3. HINNANG VALDKONNA SENISELE KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSELE
1.4. EALI KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSED
1.5. HINNANG EALI SENISELE KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSELE

2. VALDKONNA KOMMUNIKATSIOONI NING EALI KOMMUNIKATSIOONI LÄHTEKOHAD JA VAJADUS

2.1. ARHITEKTUURIVALDKONNA ARENGUSUUNAD
2.2. EALI ARENGUSUUNAD 2011–2015

3. VALDKONNAÜLESED KOMMUNIKATSIOONIPÕHIMÕTTED

3.1. ARHITEKTUURIVALDKONNA KOMMUNIKATSIOONI ÜLDPÕHIMÕTTED
3.2. KOMMUNIKATSIOONIEESMÄRGID
3.3. KOMMUNIKATSIOONI PÕHISÕNUMID
3.4. KOMMUNIKATSIOONI SIHTRÜHMAD
3.5. ÜHISTE KOMMUNIKATSIOONIPÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KOOSTÖÖPÕHIMÕTTED

AVA või SALVESTA DOKUMENT