EESTI ARHITEKTUURIVALDKONNA KOMMUNIKATSIOONIKAVA
AASTATEKS 2011–2015

VISIOON AASTAKS 2015

Kõik Eesti kodanikud on teadlikud, mis on ehitatav keskkond ning mõistavad selle väärtust elukeskkonna ja ühiskonna osana. Arhitektuurivaldkonna tugistruktuuride ja valdkonna arengut mõjutavate osapoolte koostöö on tihe, tõhus ja läbipaistev.